0617966583 & 0652061596

Preventief Medisch Onderzoek (PMO) is verplicht voor werkgevers

31-08-2017

STAAT PMO IN DE ARBOWET?

Ja, het Preventief Medisch Onderzoek (PMO) staat beschreven in de arbowet. Volgens artikel 18 van de arbowetgeving is de werkgever verplicht om periodiek onderzoek te laten uitvoeren naar gezondheid van werknemers, in relatie tot het werk.

 

 

EISEN ARBOWET AAN HET PMO

De arbowet stelt een aantal eisen aan het PMO binnen het bedrijf:

  • periodiek aanbieden van het PMO, de frequentie is afhankelijk van de specifieke risico's binnen het bedrijf.
  • inhoud van het PMO moet passen bij de gevaren en risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de medewerkers kan hebben.
  • het PMO moet altijd worden aangeboden aan specifieke werknemers i.v.m. extra risico (bv. werknemers die met gevaarlijke stoffen werken, werknemers die nachtdiensten draaien, etc.).
  • de resultaten komen bij de individuele werknemer terecht.
  • groepsrapportage voor de werknemer is alleen mogelijk bij  minimaal 20 deelnemers.
  • deelname is vrijwillig, het aanbieden van het PMO is wel verplicht.

 

 

MEER WETEN OVER DE VERPLICHTINGEN RONDOM HET PMO?

 

Neem gerust contact met ons op.