0617966583 & 0652061596

Perform


Wij zullen, samen met u, aan de hand van de analyse en uw doelstellingen, een concreet performance plan maken. Het kan gericht zijn op het individu, op delen van  uw organisatie of uw gehele organisatie. U kunt ervoor kiezen één bepaald onderdeel aan te pakken, zoals het stimuleren van bewegen van uw medewerker op de werkvloer. U kunt ook denken aan het opstellen van een 3 jarenplan waarin zowel aandacht besteed kan worden aan de competenties, fysieke en mentale fitheid en het optimaliseren van de inzetbaarheid van uw medewerkers. Hieronder schetsen wij enkele voorbeelden van veel voorkomende doelstellingen. 

Bedrijfsdoelstellingen 

  • Uw werknemers op de juiste plek in de organisatie 
  • De fitheid van uw medewerkers bedrijfbreed optimaliseren door het opzetten van vitaliteitschallenges 
  • Het optimaliseren van het verzuim protocol, waardoor snellere reïntegratie mogelijk wordt en verzuimcijfers op korte- en lange termijn reduceren 

Een all-in-one pakket waarin we in een drie jarenplan zowel de look en feel van het bedrijf als het vitaliteitsbeleid verbeteren zodat de inzetbaarheid en efficiëntie van uw medewerkers toeneemt. De outcome van uw bedijf vergroot en uw verzuimkosten verminderen.


Individuele doelstellingen 

  • Middels de online training die opgesteld is n.a.v. de performance testen de fitheid optimaliseren 
  • Coaching van uw medewerker 
Wij kunnen ook leuke uitdagingen koppelen aan de doelstellingen van uw bedrijf, om zo de intrinsieke motivatie en beleving vanuit de medewerkers te optimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan een fysieke challenge of een beloningssysteem. 

Een persoonlijk plan voor uw medewerkers, zodat zij maximaal inzetbaar blijven in de toekomst.